ลงโฆษณาพิเศษ

เหตุผลที่เลือกลงโฆษณาตำแหน่งพิเศษกับ Online Oops!

  1. ราคาประหยัดกว่า ราคาตำแหน่งพิเศษใน Online Oops จะมีราคาถูกกว่าเมื่อเทียบกับ เว็บประกาศอื่น ๆ
  2. รับสิทธ์ VIP เพิ่มความน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น ประกาศที่ท่านได้ทำการซื้อตำแหน่งพิเศษจะได้ ICON VIP ตลอดอายุตำแหน่งพิเศษ เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือของประกาศ และถ้าผู้ชมเว็บไซต์ ทำการค้นหาคำที่เกี่ยวข้องกับประกาศท่าน ประกาศท่านจะถูกพบเห็นก่อนอันดับต้น ๆ

ตำแหน่งพิเศษใน Online Oops มีอะไรบ้าง?

  1. ตำแหน่ง A1 อยู่หน้าแรกของเว็บไซต์ที่ https://info.onlineoops.com/
  2. ตำแหน่ง B1 อยู่ในหน้าหมวดหมู่ ทั้งหมวดหมู่หลักและหมวดหมู่ย่อย เช่นประกาศเราอยู่ในหมวด อาหารเสริม สามารถดูตัวอย่างได้ที่ อาหารเพื่อสุขภาพ และ อาหารเสริม
  3. ตำแหน่ง S1 อยู่ในหน้าประกาศทุกประกาศ ของหมวดหมู่เดียวกับประกาศเรา เช่นประกาศเราอยู่ในหมวด อาหารเสริม สามารถดูตัวอย่างได้ที่ เลขที่ประกาศ 932471 หรือ เลขที่ประกาศ 932467
  4. เลื่อนประกาศอัตโนมัติ ระบบจะเลื่อนประกาศของท่าน ทุกวันให้ไปอยู่หน้าแรกของหมวดหมู่ ซึ่งท่านสามารถกำหนดเวลาเลื่อนประกาศได้เอง

เลือกชนิดการลงโฆษณาพิเศษ

เลือกตำแหน่งและระยะเวลา


** แบรนเนอร์ทุกตำแหน่งจะวนไปเรื่อยๆ ทุกวัน ,
* สามารถแก้ไขรูปแสดงหน้าแรกเป็น .gif ได้หลังจากสมัครแล้ว ทำการแก้ไขประกาศใหม่นั้น ๆ

ตะกร้าสินค้า
รายการสั่งซื้อราคาระยะเวลาส่วนลด (%)ราคารวม
รายละเอียดผู้ลงโฆษณา

กรุณาพิมพ์หมายเลขเบอร์โทรศัพท์ ติดกัน โดยไม่ต้องมีตัวอักษร (-) และไม่ต้องเว้นวรรค