วิธีการย้าย joomla จาก localhost ไปยัง Web server จริงของเรา

2845 สัปดาห์ ที่แล้ว - คนดู 6,352
  • วิธีการย้าย joomla จาก localhost ไปยัง Web server จริงของเรา  รูปที่ 1
รายละเอียด

เมื่อเราทำการติดตั้ง Joomla ลงบน localhot ของเราแล้ว หากเราต้องการจะย้าย ไปยัง server จริง หรือ domain ของเรา จะมีหลักการดังนี้

1) ทำการ ย้ายไฟล์ จาก Localhost  ทั้งหมดไปยัง server โดยวิธี FTP

2) ทำการ Export ฐานข้อมูล joomla จาก localhost โดยสามารถ Export เป็นไฟล์ ได้ที่ http://localhost/phpmyadmin/

3) ทำการสร้าง database ในเครื่อง server จริง 

4) ทำการ Import ฐานข้อมูล จาก server จริง ที่ได้จากไฟล์ ข้อ 3 มาลง Database

5) ทำการแก้ไขไฟล์ Configuration.php โดยให้แก้ไข ตัวแปลต่าง ๆ ดังนี้ 

var $host ชื่อโฮสต์ของเว็บเซิร์ฟเวอร์ (โฮสต์ของดาต้าเบส) ส่วนใหญ่แล้วจะใช้ชื่อ localhost กัน แต่ถ้าโฮสติ้งแห่งใหม่ที่ไปใช้บริการตั้งค่าเป็นชื่ออื่น ก็ต้องเปลี่ยนค่าตรงนี้ให้ตรงกับชื่อใหม่ด้วย ซึ่งถ้าเป็นของฮาวโฮสก็คือ localhost ครับ

var $user ชื่อผู้ใช้ฐานข้อมูล เปลี่ยนเป็นชื่อที่กำหนดขึ้นบนเว็บเซิร์ฟเวอร์ของโฮสติ้ง

var $password รหัสผ่านใหม่ สำหรับเข้าใช้ฐานข้อมูล

var $db ชื่อไฟล์ฐานข้อมูลใหม่
var $ftp_host ชื่อโฮสต์ของ FTP ให้เราใส่เป็น ftp.domain.com ครับ
var $ftp_port หมายเลขพอร์ตของ FTP จะเป็น 21
var $ftp_user ชื่อผู้ใช้งาน FTP
var $ftp_pass รหัสผ่านผู้ใช้งาน FTP
var $ftp_root ตำแหน่งราก (root) ของการใช้ FTP เข้าถึงเว็บไซต์
var $tmp_path ตำแหน่งบนฮาร์ดดิสก์จริง (Absolute path) ของไดเรกทอรี่ tmp ของเว็บไซต์บนเซิร์ฟเวอร์ เช่น ถ้าเป็นของฮาวโฮสก็จะเป็น /var/www/vhosts/domain.com/httpdocs/tmp
var $log_path ตำแหน่งบนฮาร์ดดิสก์จริง (Absolute path) ของไดเรกทอรี่ logs ของเว็บไซต์บนเซิร์ฟเวอร์ เช่น ถ้าเป็นของฮาวโฮสก็จะเป็น /var/www/vhosts/domain.com/httpdocs/logs
var $live_site เป็นค่า URL ของเว็บไซต์ เช่น “http://www.example.com” หรือ “http://www.example.com/joomla” เป็นต้น