การติดตั้ง Freebsd + Apache + Mysql + PHP ( FAMP ) ผ่าน Port Freebsd

2652 สัปดาห์ ที่แล้ว - คนดู 26,996
  • การติดตั้ง Freebsd + Apache + Mysql + PHP ( FAMP ) ผ่าน Port Freebsd รูปที่ 1
รายละเอียด

FAMP ย่อมาจาก Freebsd + Apache + Mysql + PHP ซึ่งก็คือ การติดตั้ง Web server บน Freebsd นั้นเอง ซึ่งผมจะเขียนวิธีการติดตั้งนี้ ผ่าน Port Freebsd ( เนื่องจาก การติดตั้งผ่าน Port จะเป็นวิธีการที่ง่าย และมีประสิทธิภาพ บน Freebsd )

โดยข้อมูลที่ใช้การติดตั้งมีดังนี้

- Freebsd 8.x 64 bit

- Apache 2.2.x

- Mysql 5.5.x

- PHP 5.3.x

 

ขั้นตอนการติดตั้ง FAMP ( Freebsd + Apache + Mysql + PHP )

1 ) ทำการติดตั้ง Freebsd โดย สามารถเข้าไปดู วิธีติดตั้ง Freebsd ได้ที่นี่

2 ) หลังจากติดตั้ง Freebsd เสร็จให้ทำการ ติดตั้ง Mysql ก่อน ซึ่งมีวิธีการดังนี้

cd /usr/ports/databases/mysql55-server

make WITH_CHARSET=tis620 WITH_XCHARSET=all WITH_COLLATION=tis620_thai_ci install clean

 * ทำการติดตั้ง Mysql 5.5.x โดยติดตั้ง ให้สนับสนุน tis-620 บน Mysql

echo 'mysql_enable="YES"' >> /etc/rc.conf

 /usr/local/etc/rc.d/mysql-server start

rehash

ทำการ rehash เพื่อ อัพเดทคำสั่ง mysql ต่าง ๆ โดยไม่ต้อง reboot เครื่อง

เมื่อทำการเปิดใช้งาน mysql แล้ว ให้ท่านทำการเปลี่ยน รหัสผ่านของ root mysql ก่อน ด้วยคำสั่ง

mysqladmin -u root password '123456'

โดย '123456' นั้น คือ รหัสผ่าน ที่จะตั้งให้ root ซึ่ง ควรตั้งรหัสผ่านให้ยาก ๆ นะครับ

2 ) ทำการติดตั้ง Apache 2.2.x ผ่าน Freebsd port

cd /usr/ports/www/apache22

make install clean

echo 'apache22_enable="YES"' >> /etc/rc.conf

/usr/local/etc/rc.d/apache22 start

3) ทำการติดตั้ง PHP 5.3.x ผ่าน Freebsd Port

cd /usr/ports/lang/php5

make install clean

เมื่อทำการติดตั้ง PHP เสร็จ ระบบจะไป config ให้ apache built-in php module อัตโนมัติ ให้เราทำการ restart apache ด้วยวิธีการ

/usr/local/etc/rc.d/apache22 restart

 

ก็จะเสร็จสิ้น กระบวนการติดตั้ง FAMP Freebsd + Apache + Mysql + PHP แบบง่าย ๆ แต่มีประสิทธิภาพ ครับ