วิธี Flush อีเมล์ใน Mail Queue Postfix

2650 สัปดาห์ ที่แล้ว - คนดู 3,975
  • วิธี Flush อีเมล์ใน Mail Queue Postfix รูปที่ 1
รายละเอียด

ในส่วนของการตรวจสอบ อีเมล์ค้างในระบบ ( Mailqueue ) ของ Postfix สามารถ พิมพ์คำสั่ง

 

# mailq


จากนั้น ถ้ามีอีเมล์ ค้างในระบบ เราสามารถ ทำการ Flush Email เพื่อใช้ในการส่งอีเมล์ เหล่านั้นอีกครั้งด้วยคำสั่ง

 

# postfix -f

 

แต่ถ้าหาก เราต้องการที่จะลบ Email เหล่านั้น ทิ้งทั้งหมด สามารถใช้คำสั่ง

 

# postfix -d ALL

 

หรือ ลบอีเมล์เหล่านั้นเฉพาะ อีเมล์ที่มีสถานะ deferred ซึ่งสามารถทำได้โดย

 

# postfix -d ALL deferred