ก่อนเริ่มสร้างสระว่ายน้ำ

2651 สัปดาห์ ที่แล้ว - คนดู 4,596
 • ก่อนเริ่มสร้างสระว่ายน้ำ รูปที่ 1
รายละเอียด

ก่อนเรื่องก่อสร้างสระว่ายน้ำ

สิ่งแรกที่ต้องทำ

 -สำรวจดูบริเวณที่จะก่อสร้าง พิจารณาขนาดของพื้นที่ และสภาพแวดล้อมประกอบ

-ขนาดของสระว่ายน้ำ พิจารณาจากปริมาณผู้ใช้

-ชนิดและรูปแบบของสระว่ายน้ำ

-งบประมาณที่ใช้ก่อสร้าง

เมื่อทราบรายละเอียดที่ต้องการแล้วขั้นตอนต่อไปมาเลือก

 1. ชนิดโครงสร้างของสระแบ่งเป็นชนิดคอนกรีตหรือไฟเบอร์กลาส
 2. ระบบหมุนเวียนสำหรับกรองน้ำ แบ่งออกเป็นระบบน้ำล้นและระบบสกริมเมอร์
 3. ระบบฆ่าเชื้อโรคที่นิยมใช้มีการเติมคลอรีนและใช้เครืองเกลือคลอรีน
 4. อุปกรณ์อื่นๆเช่นบันไดสระ,ไฟใต้น้ำ,เจ็ทสปา
 5. ตำแหน่งที่ติดตั้งอุปกรณ์สระ พิจารณาจากใช้งานและความสะดวกต่อการใช้งาน 

 

ข้อมูลเปรียบเทียบสระว่ายน้ำคอนกรีตกับสระไฟเบอร์กลาส

สระไฟเบอร์กลาส

      ข้อดี

 1. ติดตั้งง่าย สะดวก รวดเร็ว เพราะผู้จัดจำหน่ายรับดำเนินการทั้งหมดตั้งแต่โคงสร้างไปจนกระทั้งงานติดตั้งระบบ
 2. ปัญหาการรั่วซึมมีน้อย
 3. ประหยัดน้อยที่และควบคุมค่าใช้จ่ายได้
  ข้อด้อย
 4. รูปทรงสระมีจำกัดไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ หากต้องการสระที่มีขนาดใหญ่ไม่สามารถทำได้
 5. ตัวสระผลิตสำเร็จมาจากโรงงาน มีปัญหาเรื่องการขนส่ง ต้องสำรวจพื้นที่ข้างเคียงว่าสามารถให้รถขนส่งเข้าจอดเพื่อยกลงได้หรือไม่
 6. หากต้องการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมภายหลังทำได้ยาก

 สระคอนกรีต

     ข้อดี

 1. สามารถออกแบบรูปทรงของสระได้หลากหลาย รวมถึงเลือกวัสดุตกแต่งเพิ่มความสวยงามได้ตามต้องการ
 2. สามารถติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมได้ภายหลัง

     ข้อด้อย

 1. การก่อสร้างควรเรื่องผู้รับเหมาที่มีประสบการณ์มีความชำนาญเพื่อลดปัญหาที่เกิดภายหลัง
 2. เนื่องมีรูปทรงทีหลากหลายรวมถึงมีวัสดุตกแต่งให้เลือกมากมาย ทำให้การควบคุมค่าใช้จ่ายทำได้ยาก
 3. การเลือกอุปกรณ์สระควรศึกษารายละเอียด เลือกซื้อกับผู้จำหน่ายที่สามารถแนะนำและให้ข้อมูลได้ไม่ควรใช้ราคาเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจ