เมื่อลบไฟล์แล้วเกิดปัญหา '/bin/rm: Argument list too long'

2650 สัปดาห์ ที่แล้ว - คนดู 4,480
  • เมื่อลบไฟล์แล้วเกิดปัญหา '/bin/rm: Argument list too long' รูปที่ 1
รายละเอียด

เมื่อเราทำการลบไฟล์ ในระบบ ปฏิบัติการ Linux , Unix , bsd ต่าง ๆ แล้ว เกิดปัญหา

 

/bin/rm: Argument list too long

 

สาเหตุ : ของการเกิดปัญหานี้คือ มีจำนวนไฟล์ ใน Folder นี้เยอะเกิน Limit ที่คำสั่ง rm นี้จะลบได้

 

วิธีแก้ไข : 

1. ใช้คำสั่ง find ช่วยในการลบ เช่น

 

find . -name 'a*' | xargs rm

( ลบไฟล์ที่ขึ้นด้วยตัวอักษร a ทิ้งทั้งหมด )

 

2. ใช้คำสั่ง ls ช่วยในการลบ เช่น

 

ls | xargs rm

 

ปล. ต้องอยู่ใน Folder นั้น ๆ