ถั่งเช่าเกษตรศาสตร์ เราคือทางเลือกสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง

2845 สัปดาห์ ที่แล้ว - คนดู 1,155

ถั่งเช่า หรือที่หลายๆคนเล่าขานว่าเป็นยาอายุวัฒนะ 
(elixir of life) เป็นสมุนไพรที่มีการใช้มานานนับพันๆปี ซึ่งในอดีตจัดเป็นสมุนไพรที่หายาก และมีแต่จักรพรรดิเท่านั้นที่ได้เสวย ในปัจจุบัน ถั่งเช่าที่เก็บจากธรรมชาติมีราคาสูงถึง 1.3 ล้านบาทต่อกิโลกรัม จึงได้มีการเพาะเลี้ยงเส้นใยขึ้นมาทดแทน 

สาเหตุที่ถั่งเช่าได้ถูกเรียกชื่อนี้ เนื่องจากมีสรรพคุณรักษาโรคได้หลายชนิดนั่นเอง โดยเฉพาะสารคอร์ไดซิปิน (cordycepin) ที่่มีความสามารถในการรักษาเนื้องอกและเซลส์มะเร็ง ทั้งยังมีสารโพลีเซคคาไรด์ (cordyceps polysaccharide) สารอะดีโนซีน (adenosine) และสารอื่นๆ ที่บำรุงเซลส์ส่งผลให้เซลส์แข็งแรงทำให้ร่างกายแข็งแรง จึงเรียกได้ว่าเป็นสมุนไพรที่ยืดชีวิตให้แก่คนนั่นเอง 

ถั่งเช่าที่ผลิตโดยบริษัทฯ ได้ผ่านการเพาะเลี้ยงโดยกรรมวิธีพิเศษและใช้สูตรอาหารที่ผ่านการจดอนุสิทธิบัตรร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นถั่งเช่าคุณภาพที่มีสารประกอบสูงโดยเฉพาะสารคอร์ไดซิปิน และอะดิโนซีน สามารถตรวจสอบวิเคราะห์ได้โดยเครื่อง High Performance Liquid Chromatography (HPLC) ทำให้มั่นใจได้ว่าถั่งเช่าคอร์ดี้ไทย มีสารประกอบสำคัญอยู่จริง และมีปริมาณสูง 

พบกันได้ที่งานเกษตรแฟร์ 31/1/57 โซนประตู 1 ครับ