เข็มฉีดยา : ONCE Medical Co.,ltd

2650 สัปดาห์ ที่แล้ว - คนดู 1,114
  • เข็มฉีดยา : ONCE Medical Co.,ltd รูปที่ 1
รายละเอียด
บริษัท วันซ์ เมดิคอล จำกัด ผลิตเครื่องมือทางการแพทย์ที่ “ปลอดภัย  ใช้ง่าย  ประหยัด

บริษัท วันซ์ เมดิคอล จำกัด  ถือ กำเนิดจากความคิดที่ต้องการพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ให้มีประสิทธิภาพสูง สุด  โดยมีปณิธาณที่จะออกแบบ  และผลิตเครื่องมือทางการแพทย์ที่ “ปลอดภัย  ใช้ง่าย  ประหยัด”  ซึ่งวางแผนการดำเนินงานจากการศึกษาจนเข้าใจอย่างถ่องแท้ต่อกระบวนการที่จะ สร้างสรรค์  เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์แบบ  ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้