ไฟล์ Ai คืออะไร

2845 สัปดาห์ ที่แล้ว - คนดู 2,535
  • ไฟล์ Ai คืออะไร รูปที่ 1
รายละเอียด

รูปที่สร้างขึ้นเป็นไฟล์ Ai จะสามารถขยายได้ใหญ่มากทีสุดในบรรดาไฟล์ทั้งหมด โดยไม่เสียความคมชัด ดังนั้นการออกแบบโลโก้ส่วนใหญ่มักจะนิยมทำเป็นไฟล์ ai เพื่อการนำเอาไปใช้ที่ต้องย่อขยายไฟล์อยู่เรื่อยๆ ในการใช้โลโก้ประกอบในสื่อต่างๆ เพราะหากโลโก้นั้นเป็นไฟล์ภาพธรรมดาที่ขนาดเล็กเกินไป หากนำไปใช้ในสือขนาดใหญ่เกินไป ภาพก็จะแตก ทำให้สื่อโฆษณานั้นดูไม่มีคุณภาพ   ไฟล์ ai คืออะไร

ตัวอย่างภาพที่มีคุณภาพเพียงพอ และภาพที่เล็กเกินไปจนทำให้เมื่อนำภาพไปใช้ภาพจึงแตก Vector

ไฟล์ Ai เป็นไฟล์จากได้จากโปรแกรม Illustrator ซึ่งเป็นโปรแกรมออกแบบที่สร้างภาพด้วยการนำจุดหลายๆ จุดมาประกอบกัน เรียกว่า Vector ลักษณะเด่นของไฟล์ภาพที่สร้างจาก Vector คือ จะง่ายต่อการแก้ไฟล์แบบง่ายๆ เช่นการย่อ ขยาย หรือการเปลี่ยนสี

ไฟล์-ai-คืออะไร

ภาพตัวอย่างการสร้างภาพโดยการนำจุดหลายๆ จุดมาประกอบกันเป็นภาพแบบ Vector

บทความโดย logo3in1