เชิญเข้าร่วมโครงการรู้เเจ้งวิกฤตปัญหาความ(ไม่)มั่นคงทางอาหาร โดยการพึ่งพิงตนเอง

2845 สัปดาห์ ที่แล้ว - คนดู 3,757

 

เชิญเข้าร่วมโครงการรู้เเจ้งวิกฤตปัญหาความ(ไม่)มั่นคงทางอาหาร โดยการพึ่งพิงตนเอง ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ในวันอาทิตย์ที่ 25พ.ย. 2555เวลา 8.00-12.00 ณ ลานอาคาร17

 

*ฟรีตลอดงาน*