ชวนเที่ยวงานลอยกระทงสาย 2555 จังหวัดตาก

2845 สัปดาห์ ที่แล้ว - คนดู 3,850
  • ชวนเที่ยวงานลอยกระทงสาย 2555 จังหวัดตาก รูปที่ 1
รายละเอียด

 

เชิญเที่ยวงานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1000 ดวง จ.ตาก ปี 2555 วันที่ 24-29 พ.ย. ณ เชิงสะพานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี งานลอยกระทง เป็นประเพณีเก่าแก่ที่มีมาแต่สมัยสุโขทัย เพื่อขอขมาแม่คงคา และบูชารอยพระพุทธบาทตามคติของชาวพุทธ ซึ่งนางนพพระมาศพระสนมเอกในพระร่วงเจ้า เป็นผู้ริเริ่มประดิษฐ์กระทงสำหรับลอยประทีปเป็นรูปดอกบัวบานขึ้น ซึ่งสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน

งานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง ของจังหวัดตาก เป็นงานประเพณีที่นำหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา ภูมิปัญญาชาวบ้าน และงานศิลปวัฒนธรรม มาหล่อหลอมรวมกันจนเกิดเป็นรูปแบบที่โดดเด่น ได้มีการปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาเป็นเวลายาวนานหลายชั่วอายุคน ซึ่งจะแตกต่างกับงานประเพณีลอยกระทงของจังหวัดอื่น เพราะส่วนประกอบของกระทงจะมีการนำ กะลามะพร้าว มาใช้เป็นส่วนใหญ่ เหตุที่มีการนำเอากะลามาเป็นส่วนประกอบนั้น เนื่องมาจากชาวเมืองตาก มีการนำเอามะพร้าวมาแปรรูปทำเป็นอาหารว่าง ที่เรียกว่า “ เมี่ยง ” โดยถือเป็นอาหารว่างที่ชาวเมืองตากรับประทานเป็นประจำหลังอาหาร ซึ่งมีมะพร้าว ถั่วลิสง ใบเมี่ยงหมัก เป็นส่วนประกอบหลัก นอกจากทำเพื่อรับประทานกันเองภายในครอบครัวแล้ว ยังมีการนำมาขายเป็นอาหารพื้นเมืองและได้รับความนิยมในภาคเหนือโดยทั่วไป กรรมาวิธีในการแปรรูปมะพร้าวเป็น “ เมี่ยง ” นั้น มีการขูดเอาเฉพาะเนื้อมะพร้าวมาทำ ส่วนกะลามะพร้าวจะถูกทิ้งไว้ในบริเวณบ้านเป็นจำนวนมาก ไม่มีการนำเอามาใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่    อ่านต่อคลิ๊กคะ

 

tag.งานลอยกระทงสาย,เที่ยวงานลอยกระทงสาย,ลอยกระทงสาาย,กระทงสาย,ลอยกระทงสายจ.ตาก,การลอยกระทงสาย