อานิสงส์การทอดกฐิน บุญกฐิน สำหรับพระและฆราวาส

2652 สัปดาห์ ที่แล้ว - คนดู 4,509
  • อานิสงส์การทอดกฐิน บุญกฐิน สำหรับพระและฆราวาส รูปที่ 1
รายละเอียด

 

หลังจากออกพรรษาแล้ว ก็เข้าสู่ช่วงการทอดกฐิน ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่ วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ไปจนถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 จึงถือว่าเป็นบุญเฉพาะกาล ไม่เหมือนการทอดผ้าป่า การทอดกฐิน ถือเป็นสังฆทานชนิดหนึ่ง หลายคนยังไม่ทราบเรื่องอานิสงส์การทอดกฐิน มาดูกันคะ

ขอเชิญชวนร่วมทอดกฐินสามัคคี 108 วัดกรรมฐาน มูลนิธิโลกทิพย์  ดูรายละเอียด  lokthip.net/Katin2555.pdf

เหตุผล ที่นำเสนอเพราะ พระกรรมฐาน เป็นเนื้อนาบุญดีกว่าพระสงฆ์ทั่วไป อานิสงส์ย่อมมากกว่าการทอดกฐินที่วัดธรรมดาทั่วไป บุญย่อมแรงกว่า ไหนๆ จะทำบุญทั้งทีเลือกที่จะได้อานิสงส์ที่มากกว่าดีกว่าไม๊ เพราะผลบุญเขาไม่ได้ดูที่จำนวนเงิน แต่ดูที่ 1.วัตถุทานบริสุทธิ์ 2.ผูู้ใ้ห้บริสุทธิ์(สมาทานศีลก่อนทำทุกครั้ง)3.ผู้รับบริสุทธิ์(พระสงส์ที่มีศีลบริสุทธิ์) จำนวนเงินเท่ากันแต่ได้บุญต่างกัน คุึณเลือกได้

การทำบุญทอดกฐิน เป็นบุญที่ถูกจำกัดด้วยไทยธรรม กล่าวคือ ของที่ถวาย
ต้องเป็นผ้าผืนใดผืนหนึ่งในจำนวนไตรจีวรเท่านั้น

1.) จำกัดด้วยเวลา คือต้องถวายภายใน 1 เดือน นับตั้งแต่วันออกพรรษา 
2.)จำกัดชนิดทาน คือ ต้องถวายเป็นสังฆทานเท่านั้น จะถวายเจาะจงภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเหมือนทานอื่นไม่ได้ 
3.)จำกัดคราว คือ แต่ละวัดรับกฐินได้เพียงปีละ 1 ครั้งเท่านั้น 
4.)จำกัดผู้รับ คือ พระภิกษุรับกฐินได้จะต้องจำพรรษาที่วัดนั้นครบไตรมาส (3 เดือน) และจะต้องมีจำนวนตั้งแต่ 5 รูปขึ้นไป 
5.)จำกัดงาน คือ เมื่อพระภิกษุรับผ้ากฐินแล้ว จะต้องกรานกฐินให้เสร็จภายในวันนั้น 
6.)จำกัดของถวาย คือ ไทยธรรมที่ถวายต้องเป็นผ้าผืนใดผืนหนึ่งในไตรจีวรเท่านั้น โดยทั่วไปนิยมใช้สังฆาฏิ ไทยธรรมอื่นจัดเป็นบริวารกฐิน เกิดจากพุทธประสงค์ พระสัมมาสัมมาพุทธเจ้าทรงมีพุทธานุญาตให้พระภิกษุสงฆ์รับผ้ากฐินเพื่อพลัดเปลี่ยนไตรจีวรเก่า แต่ทานอย่างอื่นทายกทูลขอให้อนุญาต เช่น มหาอุบาสิกาวิสาขาทูลขออนุญาต ถวายผ้าอาบน้ำฝน

อานิสงสฺ์สำหรับพระ
1.เที่ยวไปสู่ที่สงัด เพื่อแสวงหาที่ปฏิบัติธรรมได้ตามสะดวก โดยไม่ต้องบอกลา
2.เที่ยวไปได้ โดยไม่ต้องนำผ้าไตรจีวรไปครบสำรับ
3.ฉันคณะโภชนะได้ คือ ฉันภัตตาหารร่วมโต๊ะหรือร่วมวงฉันด้วยกันได้
4.ทรงอดิเรกจีวรได้ตามปรารถนา คือ รับผ้าจีวรได้มากผืน
5.จีวรที่เกิดขึ้น ณ ที่นั้นจักได้แก่พวกเธอ คือ หากได้ผ้าจีวรมาเพิ่มอีก ก็สามารถเก็บไว้ใช้ได้ไม่ต้องเข้าส่วนกลาง 

 

tag.บุญกฐิน,อานิสงส์การทอดกฐิน,บุญทอดกฐิน,อานิสงส์การทอดกฐิน