แนะนำ เที่ยวบินจากไทยไปอังกฤษ

2845 สัปดาห์ ที่แล้ว - คนดู 5,768

 

เราสามารถซื้อตั๋วเครื่องบินอังกฤษ ได้อย่างไรบ้าง เที่ยวบินจากไทยไปอังกฤษ 

            มีสายการบินมากมายหลากหลายเที่ยวบินมุ่งหน้าไปอังกฤษ มีข้อเสนอและเงื่อนไขในการจองตั๋วเครื่องบินอังกฤษ โดยสารแตกต่างกันออกไป แต่พอจะแบ่งกลุ่มได้ดังนี้ 

1.      เที่ยวบินตรงจากรุงเทพสู่ลอนดอน มีเที่ยวบินออกจากสนามบินสุวรรณภูมิสู่สนามบินลอนดอนฮีทโธรว์ (London Heathrow International Airport) ใช้เวลาเดินทางรวดเดียว ประมาณ 12 ชั่วโมง

-          สายการบินไทยมีเที่ยวบินไปลอนดอนวันละ 2 เที่ยว ช่วงกลางวันและช่วงดึก เที่ยวบินกลางวันจะไปลอนดอนช่วงหัวค่ำ และเที่ยวบินช่วงดึกจะไปลอนดอนในตอนเช้า (เวลาที่อังกฤษจะช้ากว่าเวลาในประเทศไทย 6-7 ชั่วโมง) 

-          สายการบิน EVA Airบินจากกรุงไทเป ไต้หวัน แล้วบินตรงจากสนามบินสุวรรณภูมิสู่ลอนดอน มีเที่ยวบินในช่วงเที่ยงวัน ถึงลอนดอนช่วงหัวค่ำ 

-          สายการบิน British/Qantas Airways (ควบรวมกิจการกันเมื่อปี 2009) มีเที่ยวบินตรงไปยังอังกฤษเหมือนกัน โดยเป็นเที่ยวบินมาจากออสเตรเลีย 

2.      ตั๋วเครื่องบินอังฤษ ที่ต้องต่อเครื่อง ซึ่งมีมากมายหลายสายการบิน โดยเริ่มเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ แล้วไปต่อเที่ยวบินจากสนามบินซึ่งเป็นฐานการบินของสายการบินต่าง ๆ เพื่อเดินทางต่อไปยังอังกฤษ ซึ่งอาจเป็นสนามบินในกรุงลอนดอน (มีหลายสนามบิน) หรือสนามบินในภูมิภาคต่าง ๆ ของอังกฤษ เช่น

-          Singapore Airline ไปต่อเครื่องที่สนามบินซางฮี สิงคโปร์ เครื่องบินที่ใช้บินจากสิงคโปร์ไปยังสนามบินลอนดอนฮีทโธรว์ คือ เครื่องบินแอร์บัส A380 :ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องบินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

-          Cathey Pacific ไปต่อเครื่องที่สนามบินเช็ค แล็ป ก๊อก ฮ่องกง  แล้วบินตรงไปยังสนามบินลอนดอนฮีทโธรว์

-          Emirates ออกจากกรุงเทพไปต่อเครื่องสนามบินดูไบ ไปยังสนามบินลอนดอนฮีทโธรว์

-          Qatar ออกจากรุงเทพไปต่อเครื่องที่สนามบินโดฮา ประเทศการต้าร์ไปยังสนามบินลอนดอนฮีทโธรว์

-          Gulf Air

-          Etihad

หากท่านต้องการซื้อ ตั๋วเครื่องบินอังกฤษ สามารถพิจารณาได้ถึงความเร่งด่วนในการเดินทาง หรือ งบประมาณ จึงเลือกเดินทางตามที่ต้องการได้