ถึงน้ำไม่มา ก็ควรอ่าน วิธีการเตรียมตัวรับน้ำท่วม e-book ที่คนโหลดกันมากที่สุด

2663 สัปดาห์ ที่แล้ว - คนดู 1,028
  • ถึงน้ำไม่มา ก็ควรอ่าน วิธีการเตรียมตัวรับน้ำท่วม e-book ที่คนโหลดกันมากที่สุด รูปที่ 1
รายละเอียด

 

น้ำมาให้รีบอ่าน การเตรียมรับน้ำท่วมถึงน้ำไม่มา ก็ควรอ่าน วิธีการเตรียมตัวรับน้ำท่วม ส่วนหนึ่งของ e-book ที่คนโหลดกันมากที่สุด "น้ำมา ให้รีบอ่าน" จากบจก.บางจาก(มหาชน)  บจก. เอส.อี.เอ. พาวเวอร์ เจ็นท์ ขอร่วมแบ่งปันความรู้ดีๆ เพื่อการเตรียมตัวรับน้ำท่วมรวมถึงภัยพิบัติต่าง สำหรับบุคคลทั่วไปอ่านเข้าใจง่าย เด็กก็สามารถเข้าใจ

 

ขอขอบคุณ บจก.บางจาก(มหาชน) สำหรับสิ่งดีๆเพื่อสังคม

ร่วมแบ่งปันความรู้ดีๆ โดย บจก. เอส.อี.เอ. พาวเวอร์ เจ็นท์

email : puvakorn@seapowergent.com

 

 

ถึงน้ำไม่มา ก็ควรอ่าน วิธีการเตรียมตัวรับน้ำท่วมก่อนน้ำมา

วิธีการเตรียมตัวรับน้ำท่วม ควรทำอย่างไร

แผนรับมือน้ำท่วม วิธีการเตรียมตัวรับน้ำท่วม